EGEBJERGKLUBBEN

Resultat 1.1 - 31.12.2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrangementer:

 

 

Udgift

Indtægt

 

Resultat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastelavn

 

 

2.856

 

2.986

 

130

 

Midsommerfest

 

 

2.881

 

3.540

 

659

 

Grønlandsforedrag

 

 

378

 

 

 

-378

 

Fisketur

 

 

169

 

185

 

16

 

Banko

 

 

3.370

 

5.302

 

1.932

 

Julehygge i TorsdagsTræf

 

 

7.120

 

8.062

 

942

 

TorsdagsTræf

 

 

9.751

 

20.603

 

10.853

 

Arrangementer i alt

 

 

26.525

 

40.678

 

14.153

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bladtryk

37.559

 

 

 

 

 

 

 

Distribution

5.052

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige blad

1.682

 

44.293

 

38.750

 

-5.543

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilskud fra grundejerfo.+sportsklub

 

 

 

 

11.919

 

11.919

 

Tilskud til eftermid.klub + SSP

 

 

1.092

 

 

 

-1.092

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leje Fælleshus

4.200

 

 

 

 

 

 

 

Møder og generalfors.

4.493

 

 

 

 

 

 

 

Barpasning

291

 

 

 

 

 

 

 

Gebyrer giro og bank

390

 

 

 

 

 

 

 

Småinventar

504

 

 

 

 

 

 

 

Div. udgifter

2.564

 

 

 

 

 

 

 

Forsikring

944

 

13.386

 

 

 

-13.386

 

Udlejning grill

 

 

 

 

300

 

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afskrivning inventar

 

 

3.500

 

 

 

-3.500

 

Renter

 

 

 

 

23

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

 

 

88.796

 

91.670

 

2.874

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status 31.12.2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTIVER

 

 

 

PASSIVER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasse

1.747

 

 

Skyldige feriepenge

292

 

Bank

33.702

 

 

 

 

 

 

 

Giro

10.525

 

 

EGENKAPITAL

 

 

Inventar

3.160

 

 

Primo

49.870

 

 

Annoncedebitorer

1.580

 

 

Årets resultat

2.874

 

 

Lager

2.322

 

 

Ultimo

 

52.744

 

 

53.036

 

 

 

 

 

53.036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revision er foretaget 16/2-2006 uden bemærkninger. Beholdningerne er forevist.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Abitz                        Lone Tegner Hansen

 

 

Lis Folke Christensen

 

Revisor                                   Kasserer

 

 

 

Revisor