Egebjergklubbens generalforsamling den 22. februar 2007

 

Formandens beretning for 2006

 

Vi startede året med den obligatoriske fastelavnsfest, hvor 48 festlig udklædte børn mødte op. Hvis vi går nogle år tilbage var der væsentlig flere børn der deltog, men et antal på omkring 50 børn er nu nok passende for lokalernes kapacitet. Børnene har nemlig ofte både begge forældre samt bedsteforældre med. Vi havde opdelt børnene efter alder 0-4 år, 5-8 år og 9-13 år. De helt små havde som sædvanligt lidt problemer med at få tønden ned, så det måtte ydes lidt hjælp. Efterhånden som børnene havde slået til tønden, fik de udleveret deres flotte godtepose. Så var det damernes og herefter herrernes tur og man nåede dårligt raden rundt før tønderne lå som pindebrænde på gulvet. Der var ris til alle dronninger og konger og endvidere ris til bedst udklædte pige og dreng. Netop udvælgelsen til de flotteste og mest fantasifulde børn er svært, for fantasien og kreativiteten er meget stor. Jeg vil gerne takke Billardklubben, fordi vi må bruge deres lokale til rygerum til både dette og andre arrangementer, f.eks. banko.

 

Igen i år havde vi en bestyrelsesfest, som tak for indsatsen i årets løb .Ud over bestyrelsen er revisorerne samt nogle få udvalgte, der har hjulpet i årets løb inviteret. Alle med ægtefæller. De senere år har vi slået Egebjergklubben og Fælleshuset sammen, for ikke det skal gå op i fester alt sammen.

 

I samarbejde med beredskabsstyrelsen havde vi endnu engang arrangeret førstehjælpskursus i april/maj. Beredskabsstyrelsen kan arrangere sådan et kursus på 12 timer for 125 kr. og det er langt mindre end f.eks. Røde Kors. Vi havde også planlagt et kursus i september specielt for de unge, der skal i gang med at tage kørekort. Det er nemlig blevet et lovkrav, at man skal have et sådant kursus, hvis man skal erhverve nyt kørekort. Kurset blev desværre ikke til noget, da vi i sidste øjeblik fik at vide, at vi havde opbrugt vores kvote.

 

Sædvanen tro havde vi vores Midsommerfest den 23. juni. Det blev et tillægsstykke med 56 solgte spisebilletter til bøf, kartoffelsalat, pastasalat, broccolisalat, blandet grøn salat og flutes. I år havde vi valgt at lave salaterne helt fra bunden i stedet for de sædvanlige mange skåle med tomat, agurk osv.. Vejret var rimelig godt, men da det blæste havde vi dækket op både ude og inde. Men de fleste valgte alligevel at sidde ude. Efter bålet kom der en større invasion, både nogle af dem der havde været til spisning og en masse andre. Jeg gætter på, at vi var 50-60 stykker på et tidspunkt. Da det var en fredag, havde vi sørget for lidt musik på CD-eren  og mange fik sig en swing-om. Det blev sent før vi kunne lukke og slukke. Det var i øvrigt glædeligt, at se så mange nye ansigter både til spisning og senere. Måske var det fordi det var en fredag at deltagelsen var så stor, men rent faktisk kunne det også være en ulempe. Så havde mange måske arrangeret noget privat.

 

I starten af november havde vi så vores årlige banko. Det havde åbenbart hjulpet at vi også havde annonceret i Egebladet, for der kom væsentlig flere end sidste år, i hvert fald af voksne. Ca. 55 voksne og omkring 10 børn havde fundet vej til Fælleshuset. Som altid var der meget flotte præmier. Anita Mørk og Per Groth var veloplagte opråbere. Som sædvanlig var der flere der vandt mere end 1 gang, men sådan er det jo med banko. Da vi har lagt op til, at det skal være en familieaften håber vi på at se nogle flere børn til næste år.

 

 

Så kom den obligatoriske julehygge så den 7. december.  I håb om at få lidt større tilslutning havde vi rykket det ca. 1 uge frem. Der kom også lidt flere end sidste år, nemlig 69 personer. Vi trakterede med den helt store julebuffet, hvor der simpelt hen var alt, hvad man forbinder med julemad, selv risalamande. Heldigvis havde vi fået hjælp i køkkenet, så vi andre også kunne nyde aftenen. Finn Roar var vendt tilbage efter 1 års pause og han sørgede på bedste vis for musikken. Bent Krause sørgede for at vi fik en julehistorie baseret på livets gang i Egebjerg i det forløbne år. Historien kan faktisk læses på vores hjemmeside www.egebjergklubben.dk  Som sædvanligt blev der sunget julesange og der blev danset om juletræet. Lokalerne og juletræet var som sædvanligt smukt pyntet af Eftermiddagsklubben.

 

Hele året har vi så vores TorsdagsTræf hvor man bare kan dumpe ind. Få sig en øl eller et glas vin og så for resten hygge sig med naboen. Sportsklubben er trofaste gæster, men jeg vil opfordre til, at der kommer nogle flere, specielt af det kvindelige køn. Ud over dem der kommer spontant bliver der også holdt møder og diverse generalforsamlinger på disse torsdage. Den uge hvor bladet udkommer holder vi fællesspisning. Det er ikke noget med at stå at kokkerere, men vi bestiller simpelt hen maden hos grillen. Men der er plads til flere så kom endelig. Torsdag er også den dag, man kan reservere lokalerne, men desværre er der ikke mange der slår sig ned. Det ville da ellers være hyggeligt.

 

Ved generalforsamlingen i 2006 blev vi opfordret til at være lidt mere ”synlige” og det har vi bestræbt os på. En folder som tidligere har været uddelt til tilflyttere blev ført helt up-to-date. Vi bad grundejerforeningerne om at være os behjælpelige med uddelingen, da de i modsætning til os har styr på hushandlerne.

I oktober udsendte vi et spørgeskema sammen med bladet, men desværre var svarprocenten uhyggelig lav, nemlig kun 5,1 %. Der kom dog nogle forslag på bordet med hensyn til nye tiltag. Nogle forslag var nu ikke så nye endda og havde været afprøvet for år tilbage uden den store succes, men der kom også noget nyt frem. Uanset hvad, vil vi bestræbe os på, at få taget hul på forslagene, da vi godt kunne trænge til lidt fornyelse ud over de faste arrangementer. På spørgeskemaet spurgte vi også om hvad man syntes om bladet. Her var svarene stort set entydige – nemlig at det var et godt blad og at det bliver læst.

 

Mens jeg er ved bladet, vil jeg lige nævne og beklage, at der fejlagtigt kom noget i bladet som ikke havde hjemme der. Det signalerede, at der stadig var problemer Egebjergklubben og Fællesvirket imellem. Det har fået nogle til at tro at vi stadig ikke er på talefod. Det vil jeg godt dementere her. Der er intet at udsætte på dette samarbejde. Det kører rigtig godt også hvad angår bladene, hjemmesiderne og endvidere med hensyn til Fællesvirkets brug af lokalerne her. Den lille fadæse i bladet er selvfølgelig beklaget over for de udhængte personer i Fællesvirket, og vi er for længst  tilgivet ved jeg.

 

På den økonomiske side, kan jeg fortælle, at vi bevilgede 600 kr. til Eftermiddagsklubben som tilskud til en sommerudflugt. Og da Fælleshusets økonomi kun lige løber rundt, bevilgede vi ca. 4.500 kr. til ombetrækning og maling af direktionsstolene. Som alle kan se, er resultatet blevet rigtig flot. Da vi er glade for vores bude fik de også en lille julegave som tak for indsatsen.

 

Jeg vil gerne takke grundejerforeningerne og sportsklubben, fordi de støtter os økonomisk. Uden denne støtte ville vi ikke være i stand til at udsende et så flot et blad 10 gange om året. Tak til vores trofaste annoncører fordi de vil annoncere hos os. Også tak til Egebjerg Grillen, fordi de hjælper os med billetsalg til Fastelavn, Midsommerfest og Julehygge. Hvis ikke de hjalp, havde vi et problem. Der skal også lyde en stor tak til Flemming Adrian fordi han vil klare det der med billederne til opslagstavlen. Mange tak til Thomas Seeberg, fordi han midt i året påtog sig det store arbejde, det er at være redaktør. Tilsvarende stor tak til Erik Hagen, som er helt suveræn med hensyn til opsætning af bladet. Desværre har Erik nu valgt at træde ud af bladudvalget og det vil blive et stort savn. Jeg vil til sidst takke hele bestyrelsen for godt samarbejde i det forløbne år, men jeg vil samtidig også sige tak til de ægtefæller, som mere eller mindre frivilligt bliver sat på arbejdslisterne.

Det kom måske til at lyde som en takketale i forbindelse med en Oscar-uddeling, men hvert et ord var velment. Uden alle de hjælpere var det stort set umuligt at få ”butikken” til at køre.

 

Der er mellem år og dag faldet nogle bemærkninger i retning af ”sidste mand lukker og slukker”. Ved sidste generalforsamling blev der imidlertid sagt nogle kloge ord nemlig: lad os feste for dem der kommer og ikke for dem der bliver  hjemme. Så længe vi kan samle så mange, specielt til vores faste arrangementer, er der stadig brug for Egebjergklubben.