EGEBJERGKLUBBEN

Resultat 1.1. - 31.12.2006

 

 

 

 

 

 

 

Arrangementer:

 

Indtægt

 

Udgift

 

Resultat

 

 

 

 

 

 

 

Fastelavn

 

2.848

 

2.927

 

-79

Midsommerfest

 

6.263

 

4.385

 

1.878

Banko

 

5.654

 

3.530

 

2.124

Julehygge

 

8.376

 

7.017

 

1.359

TorsdagsTræf

 

31.051

 

18.266

 

12.785

Arrangementer i alt

 

54.192

 

36.126

 

18.066

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blad annoncører og abonnenter

 

41.260

 

 

 

 

Bladtryk

 

 

 

36.923

 

 

Distribution

 

 

 

5.897

 

 

Øvrige blad

 

 

 

809

 

 

 

 

41.260

 

43.628

 

-2.368

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilskud fra grundejerfo.

 

10.950

 

 

 

10.950

    "       fra sportsklub

 

1.000

 

 

 

1.000

Tilskud til eftermid.klub

 

 

 

600

 

-600

    "       til FH

 

 

 

4.419

 

-4.419

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leje Fælleshus

 

 

 

4.900

 

 

Møder og generalfors.

 

 

 

5.430

 

 

Barpasning

 

 

 

245

 

 

Gebyrer giro og bank

 

 

 

334

 

 

Småinventar

 

 

 

 

 

 

Forsikring

 

 

 

1.018

 

 

Div. udgifter

 

 

 

4.700

 

 

Udlejning grill

 

100

 

 

 

100

 

 

 

 

16.627

 

-16.627

 

 

 

 

 

 

 

Afskrivning inventar

 

 

 

3.160

 

-3.160

Renter

 

37

 

 

 

37

 

 

 

 

 

 

 

I alt

 

 

 

 

 

2.979

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status 31.12.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTIVER

 

 

PASSIVER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasse

3.246

 

Skyldige feriepenge

0

Bank

16.863

 

 

 

 

 

Giro

19.770

 

EGENKAPITAL

 

Inventar

0

 

Primo

52.744

 

Annoncedebitorer

13.760

 

Årets resultat

2.979

 

Lager

2.083

 

Ultimo

 

55.723

 

55.723

 

 

 

 

55.723

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revision er foretaget 28/1-07 uden bemærkninger. Beholdningerne er forevist.

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Abitz                       

Ulla Houe

 

 

Lis Folke Christensen

Revisor                                 

Kasserer

 

 

 

Revisor