Forslag til GF 2013

Egebjerg den 5. februar 2013

 

 

Til Egebjergklubbens bestyrelse

 

 

Forslag til vedtægtsændringer i Egebjergklubbens vedtægter. Forslagene ønskes fremlagt på Egebjergklubbens førstkomne generalforsamling  den 28. februar 2013.

 

Forslag 1 : §3 lyder som følger:    

Foreningens formål er at skabe muligheder for aktiviteter for børn  og unge samt voksne i Egebjergkvarteret, herunder etablering af møder, undervisning, fritidsbeskæftigelse og socialt samvær.

§ 3 ændres til:                     Foreningens formål er at skabe muligheder for aktiviteter i Egebjergkvarteret, herunder etablering af møder, undervisning, fritidsbeskæftigelse og socialt samvær.

 Begrundelse:                       Hvorfor være forpligtet til at sætte arrangementer på benene som er målrettet børn, hvis børnenes forældre ikke selv giver en hånd med.

 

Hvis forslag 1 ikke bliver vedtaget udgår forslag 2.
 

 Forslag 2 : § 6 lyder som følger:   

         Bestyrelsen består af 8 medlemmer, repræsenterende flest mulige grundejerforeninger. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges direkte på generalforsamlingen.  4 vælges i lige år og 4 i ulige år. 

§6 ændres til:                      Bestyrelsen består af 6 medlemmer, repræsenterende flest mulige grundejerforeninger. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges direkte på generalforsamlingen.  3 vælges i lige år og 3 i ulige år. 

Begrundelse:                       Med færre arrangementer bliver der også brug for færre bestyrelsesmedlemmer.

 

Med venlig hilsen

Erik Hagen

Egebjergvej 94