Diverse

Fælleshuset har anskaffet sig en hjertestarter. Se mere her, hvordan du redder liv.


Forskrift for Støjende bygge- og anlægsarbejder i Ballerup Kommune: (pdf).


Fejlmelding af belysning, vej, fortov mv. kan ske med Ballerup Borgertip App eller på kommunens hjemmeside.


Søndag 13. okt 2019 lukker bus nr. 42.


I stedet begynder en ny buslinie 164. Den får dog en noget anden rute, så østlige Egebjervej vil ikke længere have stoppesteder. Bus 164 kører fra Ballerup station, Skovvej, Egebjergvej, Nordbuen, Klausdalsbrovej til Gladsaxe trafikplads, forbi Gentofte hospital, Hellerup station og endestation på Skudehavnsvej.


Bus 165 ændres også. Den kører  som hidtil forbi Netto/Hækmosen, men så tager den lige over Ring-4 forbi Hjortespringbadet og til Gl. Klausdalsbrovej og som hidtil videre til Herlev St.


Se mere her om 42, 164 og 165.


Kommunens information om ny vejbelysning 2017-2018 ballerup.dk/vejbelysning .

Se også artiklerne i Egebjerbladet  2017-august, 2018-januar og artiklerne resten af året, samt kommunens FAQ, og Slides.

Link til Egebjerg: i Mapillary.


18.april 2018: I følge den nye tidsplan begynder anlægsarbejde nord for Egebjergvej fra 30. april. Syd for Egebjergvej vil lys være ustabil indtil de sidste master er udskiftet.

 

10. april 2018:  Arbejdet med at udskifte træmasterne med stålmaster i det sydlige Egebjerg er gået i gang, og det betyder at det ikke er gadebelysning i området.

Da lyset i det nordlige Egebjerg til dels styres af de samme tændskabe, så er der også mørklagt nord for Egebjergvej.Marts 2018:

Udskiftning af lamper i det nye Egebjerg (Bygade mv.) er godt på vej. Fra Netto og op til Egely er udskiftningen stort set færdig.

På en stor del af pæremosevej, birkemosevej, bøndermosevej, og tilsuttende del af rydtoften er der allerede negravet lysmaster. (fra den 25. januar 2018).

På Nordbuen er toppen af master savet af og to har allerede fået ny lampe på toppen, resten er forsinket. De manglede dele til disse master er per 15. marts blevet leveret, og fra Påsken er der igen lys i masterne.


22. Juni 2018:

Arbejdet gået i gang på resten af Egebjergvej, Dyndsagervej, østlige Tranemosevej, Kastebjergvej, Pilehøjvej, og Kærvænget.

Der mangler stadig lys syd for Egebjergvej. Det ser ud til at det driller at få skudt kabel under Nordbuen så strøm kan forbindes til Pæremosevej. Aberjdet har stået stille siden.


8. otober 2018.

Der er lys alle steder med enkelte undtagelser. I den kommende tid vil der være aflevering af gadebelysning til kommunen. Indtil videre har der dog være så mange fejl at det er sendt retur til entreprenørens egenkontrol.


8. februar 2019.

Det har trukket meget ud med aflevering, idet der har været en del fejl med bla. skæve og vippende lysmaster.


De sidste  veje har entreprenøren meldt til at gå aflevering. Det drejer sig om Udbakken 25-47, Tranemosevej 35-65, Pileagervej, Ågesdalsvej, Rydtoften, Sketteholmen, Lerholmvej og Egebjergvej 60-114.


Derudover: Entreprenøren har meddelt, at bumpene på Syvendehusvej og Skovbovænget, som generer nogle af beboerne, er udført med top, idet bumpene skal sætte sig inden der bliver fræset af og lagt slidlag.


Juli 2019:

Nu er der kommet 40km zone skilte op i parcelhuskvartererne i Egebjerg.


Billedgalleri kan ses her.  
Stibelysning 8. nov. 2018:

De nye lysmaster (billede fra Pæremosevej), på villaveje bliver de 4,5 meter høje:

Kabelforbindelse under Nordbuen til Pæremosevej. Arbejdet gået i stå (22. juni 2018) :

Pæremosevej har fået fjernet træmaster og luftledninger (10. april 2018) :

Nu kommer der lys på Nordbuen (20. marts 2018) :