2021

Generalforsamling 2021 den 18. september 2021


Dagsorden for Egebjergklubben iflg. vedtægterne :


  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Budget
  6. Valg
  7. EventueltAd 4 (Egebjergklubben):

Forslag til ændringer i vedtægterne

Oprindelig § 6 Bestyrelsen består af 8 medlemmer, repræsenterende flest mulige grundejerforeninger. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges direkte på generalforsamlingen. 4 vælges i lige år og 4 i ulige år.

Ændres til: § 6 Bestyrelsen består af op til 8 medlemmer, repræsenterende flest mulige grundejerforeninger. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges direkte på generalforsamlingen. Halvdelen vælges i lige år og halvdelen i ulige år. Oprindelig § 7 Bestyrelsen leder alle foreningens anliggender og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen holder møde, så ofte formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent og er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede.

Ændres til: § 7 Bestyrelsen leder alle foreningens anliggender og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen holder møde, så ofte formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent og er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

....


Mens der er valg af dirigent og beretning, serverer vi en kop

kaffe, en øl eller et glas vin med lidt tilbehør.


.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....Og der er regnskab-2020 samt budget-2020


Se referatet fra generalforsamlingen her (pdf).


Foreningens hidtidige vedtægter kan ses her (2014),  De nye her.