2018

Generalforsamling 2018 den 1. marts 2018


Dagsorden for Egebjergklubben iflg. vedtægterne :


Valg af dirigent

Beretning

Regnskab

Indkomne forslag

Budget

Valg

Eventuelt


6.) Til Egebjergklubbens generalforsamling er der i år 4 fra bestyrelsen på valg, heraf to der genopstiller. Så der skal helst opstille mindst to nye medlemmer til bestyrelsen. Til suppleant er alle på valg hvert år. Ønsker man at følge med i

bestyrelsen opgaver, og lidt mere uformelt hjælpe til efter lyst og evner, så er man velkommen til at stille op.

En revisor og en revisorsuppleant er på valg.


Mens der er valg af dirigent og beretning, serverer vi en kop

kaffe, en øl eller et glas vin med lidt tilbehør.


.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....Og der er regnskab-2017 samt budget-2018.


Referatet fra generalforsamling kan hentes her (pdf). Desværre var der ikke nogen der ville stille op til bestyrelsen sǻ den kunne blive beslutningsdygtig, så generalforsamlingen må fortsættes i april/maj. Dat vil blive annonceret.


Efter den fortsatte generalforsamling den 3. maj 2018 er der valgt fire nye bestyrelsesmedlemmer. Se referatet fra generalforsamlingen her (pdf).


Foreningens vedtægter kan ses her.