2022

Generalforsamling 2022 den 17. marts 2022


Dagsorden for Egebjergklubben iflg. vedtægterne :


  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Regnskab 2021
  4. Indkomne forslag
  5. Budget 2022
  6. Valg
  7. Eventuelt


....


Mens der er valg af dirigent og beretning, serverer vi en kop

kaffe, en øl eller et glas vin med lidt tilbehør.


.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....Og der er regnskab-2021 samt budget-2022


Se referatet fra generalforsamlingen her.


Foreningens vedtægter kan ses her.