2024

Generalforsamling 2024 den 14. marts 2024

i Egebjerg Fælleshus, Agernhaven 8,  kl 19:30Dagsorden for Egebjergklubben iflg. vedtægterne :


  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Regnskab 2023
  4. Indkomne forslag
  5. Budget 2024
  6. Valg
  7. Eventuelt


....


Mens der er valg af dirigent og beretning, serverer vi en kop

kaffe, en øl eller et glas vin med lidt tilbehør.


.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....Og der er regnskab-2023 samt budget-2024


Se referatet fra generalforsamlingen her.


Foreningens vedtægter kan ses her.