2023

Generalforsamling 2023 den 16. marts 2023

i Egebjerg Fælleshus, Agernhaven 8,  kl 19:30Dagsorden for Egebjergklubben iflg. vedtægterne :


  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Regnskab 2022
  4. Indkomne forslag
  5. Budget 2023
  6. Valg
  7. Eventuelt


....


Mens der er valg af dirigent og beretning, serverer vi en kop

kaffe, en øl eller et glas vin med lidt tilbehør.


.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....Og der er regnskab-2022 samt budget-2023


Se referatet fra generalforsamlingen her.


Foreningens vedtægter kan ses her.