2020

Generalforsamling 2020 den 27. februar 2020


Dagsorden for Egebjergklubben iflg. vedtægterne :


  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Budget
  6. Valg
  7. Eventuelt


....


Mens der er valg af dirigent og beretning, serverer vi en kop

kaffe, en øl eller et glas vin med lidt tilbehør.


.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....Og der er regnskab-2019 samt budget-2020.


Se referatet fra generalforsamlingen her (pdf).


Foreningens vedtægter kan ses her.