Om Egebjergklubben

Om Egebjergklubben


Egebjergklubben blev stiftet i 1969. En gruppe beboer ønskede at skabe aktiviteter for børn og unge samt være med til at skabe et nabofællesskab, og i september 1969 startede Egebjergklubben officielt som en beboerforening for Egebjergkvarteret.


Beboerforeningen "Egebjergklubben" har i dag til formål, at skabe muligheder for aktiviteter i Egebjergkvarteret.


Egebjergklubben arrangerer hvert år adskillige aktiviteter, herunder de traditionsrige fester til Fastelavn, Sankt Hans og Jul. Arrangementer annonceres i Egebjergbladet samt på hjemmesiden.


Egebjergklubben udgiver Egebjergbladet, som udkommer 10 gange årligt. I egebjergbladet bringes nyt om kommende arrangementer i Egebjergklubben og fortæller om afholdte arrangementer. Herudover er bladet et forum for meddelelser og holdninger samt orientering af især lokale men også kommunale forhold.


Egebjergklubben holder til i Fælleshuset, Agernhaven 8. Egebjergklubben anvender Fælleshuset mod at betale en husleje til foreningen "Egebjerg Fælleshus".


Er du medlem af foreningen Egebjergklubben?

Ja, hvis du er medlem af én af de grundejerforeninger, der er listet under "Grundejerforeninger".

Egebjergklubben finansieres gennem medlemsskab fra foreningerne, primært grundejerforeningerne, brugerbetaling ved aktiviterne, annoncer, mm.


Er du tilflytter, kan hente en velkomstfolder her.

Den er lettere revideret primo 2010.


Egebjergklubbens vedtægter kan læses her. (2021)


Egebjergklubben har en facebook-side som alle kan se. Derudover er der en debatgruppe på facebook. Debatgruppen er lukket, så kun medlemmer kan se opslag.MobilePay

Egebjergklubben har også fået MobilePay som kan anvendes ved betaling til arrangementer, billeter mv. (MyShop) .

Vær opmærksom på at telefon normkalt ikke aflyttes, så den kan ikke anvendes for at kontakte Egebjergklubben via telefon eller SMS. Se i stedet listen under bestyrelsen.


Siden er sidst opdateret 20-jań-2024